Löydä sinulle sopiva majoitus

Matkakohde tai hotellin nimi
Saapumis/lähtöpäivämäärä
Mitä matka sisältää 1 Huone / 2 Henkilöä

Käyttöehdot

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS JA YLEISET EHDOT

Alla olevat ehdot säätelevät pääsyä URL-osoitteeseen www.7ideas.com (jäljempänä SIVUSTO) ja sen käyttöä. Verkkosivu on 5viajes 2012 S. L. U:n (jäljempänä 7ideas) omaisuutta.

SOPIMUSOSAPUOLET

Sopijaosapuolina ovat 1) 5VIAJES 2012, S. L. (jäljempänä 7ideas). Toimipaikkana Carretera Valldemosa, Km 7, Parc Bit, Edificio Europa, 07121 Palma de Mallorca, Espanja. Rekisteröity toimilupa AVBAL/618. Espanjalainen verotunniste B-57742041. Rekisteröity Palma de Mallorcan kaupparekisteriin 2.2.2012 (nidos 2485, aukeama 93, sivu PM-68 874), ensimmäinen rekisteröinti. Puhelinnumero 09 31579408 ja sähköpostiosoite info.fi@7ideas.com

2) Luonnollinen henkilö (jäljempänä KÄYTTÄJÄ), joka asioi sivuilla etsiäkseen tietoa ja tilatakseen palveluita SIVUSTON kautta. KÄYTTÄJÄ vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen (yli 18-vuotias) ja oikeustoimikelpoinen hankkiakseen SIVUSTON tarjoamia palveluita ja käyttääkseen niitä yleisten ehtojen mukaisesti, jotka myöhemmin selvennetään yksityiskohtaisesti. KÄYTTÄJÄ vakuuttaa ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä ehdot. Jos tilaaja on alaikäinen, 7ideas ei ole vastuussa aiheutuvista kuluista vaan alaikäinen, hänen vanhempansa tai huoltajansa ovat velvollisia korvaamaan ne.

YLEISET EHDOT

SIVUSTOLLA VIERAILU

SIVUSTON ulkoasua tukevat seuraavat selaimet: Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 y 11, Safari ja Ópera. 7ideas ei ole vastuussa muiden selainten tai käyttöjärjestelmien antamasta näkymästä.

Pienempien näyttölaitteiden KÄYTTÄJÄT, jotka vierailevat SIVUSTOLLA vakuuttavat vierailleensa SIVUSTOLLA aikaisemmin jonkin edellisessä kappaleessa mainitun selaimen kautta ja tutustuneensa SIVUSTON käyttöehtoihin sekä kaikkiin vastaanottajan saatavilla oleviin huomautuksiin siitä huolimatta, minkälaisella laitteella varaus tehdään.

KÄYTTÄJÄ voi vierailla SIVUSTOLLA vapaasti tai voi halutessaan rekisteröityä. Tässä tapauksessa KÄYTTÄJÄN on annettava sähköpostiosoitteensa ja itse luomansa salasana, jonka hän myöhemmin vahvistaa sähköpostitse. Rekisteröidyttyään KÄYTTÄJÄ pääsee profiiliinsa ja voi selata vanhoja ja tämän hetkisiä varauksiaan sekä katsella tai muokata saatavilla olevia tietoja helpottaakseen ja nopeuttaakseen tulevia varauksiaan.

KÄYTTÄJÄ huolehtii siitä, etteivät ulkopuoliset käytä luvatta hänen salasanaansa. 7ideas ei ole vastuussa KÄYTTÄJÄN salasanan luvattoman käytön aiheuttamista vahingoista.

KÄYTTÄJÄ vakuuttaa, että kaikki hänen rekisteröityessään ja varauksia tehdessään antamansa tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. KÄYTTÄJÄ sitoutuu pitämään tietonsa ajan tasalla myös myöhemmin käyttäessään SIVUSTON tarjoamia palveluita.

SISÄLTÖ JA VASTUU

7ideas ylläpitää SIVUSTOA sekä tarjoaa ja toimittaa tarvittaessa sisältöjä, tuotteita ja palveluita SIVUSTOLLA vierailevalle KÄYTTÄJÄLLE arvostettujen matkanvälittäjien nimissä. 7ideasin toiminta rajoittuu tässä vain palvelun lisäämiseen SIVUSTOLLE. Jos asiasta ei muuten selkeästi mainita, 7ideasia ei tule käsittää SIVUSTONSA tuotteiden suorana palveluntarjoajana vaan se toimii tässä vain vähittäismyyjänä.

SIVUSTOLLA olevat tiedot on tarkoitettu KÄYTTÄJÄN eduksi. Tarjousten, tuotteiden, palveluiden, hintojen, ominaisuuksien ja kaikkien muiden tietojen tai SIVUSTON kautta tarjottujen tuotteiden ja palveluiden tarpeellisien tietojen laatiminen ja päivittäminen kuuluu matkanjärjestäjille. Näin ollen sisällössä voi olla satunnaisia, tahattomia epätarkkuuksia, kirjoitusvirheitä tai erilaisia materiaali- tai laskuvirheitä. 7ideas takaa pelkästään sellaisenaan matkanjärjestäjiltä saamiensa tietojen ja SIVUSTON sisällön tarkkuuden ja luotettavuuden. 7ideas ei ole vastuussa tietojen ylläpidosta, valvonnasta tai päivityksistä eikä se pysty tarkastamaan kaikkien saamiensa tietojen todenperäisyyttä, täydellisyyttä eikä ajantasaisuutta.

Tästä syystä 7ideas ei ota vastuuta matkanjärjestäjiltä saatujen tietojen paino- tai numerovirheistä eikä ole vastuussa varsinkaan, jos jonkin palvelun/tuotteen myyntihinta on suhteettoman vääristynyt verrattuna tuotteen kohtuulliseen markkinahintaan ja täten selvästi virheellinen keskiverto KÄYTTÄJÄN näkökulmasta.

Tuotteiden/palveluiden ostaminen SIVUSTON kautta edellyttää, että KÄYTTÄJÄ hyväksyy (i) nämä yleiset ehdot ja (ii) tuotteen myyjän tai palveluntarjoajan omat ehdot.

KÄYTTÄJÄ hyväksyy palveluntarjoajan asettamat kauppaehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä tehdessään varauksen palveluntarjoajan kanssa. Kyseiset ehdot voivat sisältää kaikensuuruisia maksuveloituksia ja hintojen, tuotteiden ja palveluiden saatavuutta koskevien vaatimusten ja rajoitusten noudattamista.

Matkustajan vastuulla on noudattaa valtioiden maahantulo-, maastalähtö-, ja muita asiakirjoja koskevia ehtoja. Lisätietoa löytyy Espanjan ulkoministeriön verkkosivuilta (www.exteriores.gob.es). 7ideas voi lisätä erityisiä, yksityiskohtaisia lisäehtoja, jotka käyvät ilmi SIVUSTOLTA.

OSTOPROSESSI

Ennen sopimuksen tekemistä KÄYTTÄJÄLLE ilmoitetaan käytettävissä olevasta toiminnosta ”Tee haku”, jonka avulla voi valita majoituksen eri vaihtoehdoista henkilömäärän, majoituksen tasoluokan, ajankohdan, sijainnin, majoitustyypin ja hintaluokan mukaan.

Varauksen voi tehdä SIVUSTOLLA espanjaksi. Suurin osa hakukentistä on vapaaehtoisia, joten SIVUSTO ei pysty tunnistamaan eikä korjaamaan annettuja vääriä tietoja. Tämän vuoksi KÄYTTÄJÄ on vastuussa kaikista antamistaan vääristä tiedoista.

Sopimusasiakirjasta, jolla asiakas saa SIVUSTON välityksellä matkailutuotteen tai -palvelun käyttöönsä, lähetetään vahvistus KÄYTTÄJÄN sähköpostiosoitteeseen. Samainen sähköpostiviesti sisältää tiedot sovituista tuotteista ja/tai palveluista, varausnumeron, tietoa maksutavasta, peruutusehdot ja muuta hyödyllistä tietoa. 7ideas tallentaa sopimusasiakirjan ja KÄYTTÄJÄ voi milloin tahansa tarkastella sitä kirjautumalla sisään omilla rekisteröintitiedoillaan (sähköpostiosoitteella ja salasanalla).

Kaikkien tuotteiden kohdalla ostotapahtuma hyväksytään vasta kun 7ideas on todellisesti perinyt maksun valitulla maksutavalla. Siihen asti 7ideas voi peruuttaa ostotapahtuman.

KÄYTTÄJÄ voi perua varauksensa ilman että siitä peritään muita lisäkuluja kuin peruutusmaksu SIVUSTON valikosta ”Omat varaukseni”. KÄYTTÄJÄ voi myös muuttaa varauspäiviä, majoittujien tietoja tai perua varauksensa soittamalla numeroon +34 902 091 607 tai nettisivujemme valikon ”Ota yhteyttä 7ideasiin” kautta. Puhelun tai sähköpostiviestin tulee kuitenkin tavoittaa toimistomme sen aukioloaikana, ma-pe klo 9–19 ja la klo 9.30–13.30, jotta se katsotaan saapuneeksi. Muussa tapauksessa peruutus- tai muutospäivämääräksi katsotaan seuraava arkipäivä. Peruutuksista, joita ei tehdä nettisivun valikon ”Omat varaukseni” kautta, peritään 20 euron toimistomaksu.

Käytettävissä olevat maksutavat:

  • DEBIT- TAI CREDIT-KORTTI. Debit-kortilla maksettaessa summa veloitetaan automaattisesti korttiin liitetyltä tililtä. Credit-kortilla maksettaessa KÄYTTÄJÄLLÄ voi olla käyttövaraa, vaikkei hänellä olisi rahaa korttiin liitetyllä tilillä, ja maksettava summa veloitetaan yleensä oston jälkeisen, seuraavan kuukauden alussa.
  • VERKKOPANKKIMAKSU. Verkkopankkimaksu edellyttää verkkopankkiasiakkuutta 7ideasin yhteistyöpankkien kanssa. Ohjaamme sinut kirjautumaan omilla tunnuksillasi oman pankkisi verkkosivulle, jotta voit suorittaa maksun.
  • PAYPAL. Ohjaamme sinut kirjautumaan omilla tunnuksillasi PayPal-palveluun, jotta voit suorittaa maksun. PayPal on varteen otettava maksukanava, koska se on varmimpia maksutapoja.
  • MAKSU SUORAAN HOTELLISSA. KÄYTTÄJÄ voi maksaa suoraan hotellissa, jos tällainen maksutapa kuuluu palveluun. 7ideas pyytää luottokorttisi tietoja VAIN VAKUUDEKSI. Hotelli voi käyttää näitä tietoja peruutuskulujen perimiseen vain, jos varaus peruutetaan tai asiakas ei saavu hotelliin.

Edellä mainitut maksutavat eivät ole aina kaikki käytettävissä vaan niiden käytettävyys riippuu tuotteesta ja varauksen teon ajankohdasta.

Varauksen tekeminen on sitova ja asiakas hyväksyy, että häneltä veloitetaan tilattavan tuotteen tai palvelun kokonaissumma.

Verkossa ilmoitettavat hinnat eivät sisällä paikallisia maksuja.

7ideas käyttää tekstiviestipalvelua lähettääkseen vahvistuksia ja ilmoituksia asiakkaalleen kaikista tämän tilaamista palveluista. Tekstiviestipalvelu on käytössä vain viestien lähettämiseen asiakkaille, ei vastaanottamiseen. Asiakas ei voi lähettää viestejä tähän palveluun vaan hän voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse kuten nettisivujen kohdassa OTA YHTEYTTÄ 7ideasiin mainitaan.

PERUUTTAMISOIKEUS

KÄYTTÄJÄLLÄ on oikeus mitätöidä sopimus tietyissä tapauksissa tarvitsematta perustella päätöstään ja ilman, että häntä rangaistaan siitä.

Kuluttajien ja käyttäjien suojasta annetun yleisen lain sekä muiden täydentävien lakien uudelleen laatimisesta 16.11.2007 annetulla Espanjan kuninkaallisen asetuksen (Real Decreto Legislativo 1/2007) 103 pykälän, kohdan l) mukaisesti peruuttamisoikeutta ei sovelleta sellaisiin majoituspalveluiden sopimuksiin, jotka koskevat asumisen, ruoan ja vapaa-ajantoiminnan tarjoamista, jos sopimus on tehty tietylle päivämäärälle tai ajanjaksolle.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Koko SIVUSTO: tekstit, kuvat, merkit, kaaviot, logot, painikkeet, ohjelmistokansiot, väriyhdistelmät, rakenne, lajittelu, järjestys ja sisällön esittäminen ovat 7ideasin omaisuutta, ja näiden jäljentäminen, jakelu, julkinen jakaminen ja muuttaminen on kiellettyä. Myös näillä sivuilla esiintyvän tiedon osittainen tai kokonaan jäljentäminen, edelleen lähettäminen, kopiointi, luovuttaminen ja radiossa lähettäminen on kiellettyä tarkoitusperästä tai tavasta riippumatta.

KÄYTTÄJÄT käyttävät tätä SIVUSTOA vain ja ainoastaan yksityiseen tarkoitukseen. Käyttäjillä ei ole lupaa kopioida, jäljentää, toistaa, välittää tai jakaa tämän SIVUSTON sisältöä eikä SIVUSTON kautta hankittavien palveluiden sisältöä missään muodossa ilman 7ideasin kirjallista suostumusta.

Käyttäjillä ei ole lupaa luoda linkkejä SIVUSTON sivuille ilman 7ideasin kirjallista suostumusta.

7ideas ei ole ensi- eikä toissijaisesti vastuussa:

  • KÄYTTÄJÄN tekemistä rikoksista, jotka koskevat immateriaalioikeuksia, kunnian tai yksityisyyden ja perhe-elämän loukkausta, henkilökuvaa (valokuvat), omaisuutta tai mitä tahansa muuta kolmansille osapuolille aiheutuvaa haittaa, joka johtuu sisällön välittämisestä, levittämisestä, varastoimisesta, saataville asettamista, vastaanottamista, haltuun ottamista tai siihen käsiksi pääsystä.
  • Linkit ja hypertekstit, joiden välityksellä KÄYTTÄJÄ pääsee SIVUSTON kautta siirtymään kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin, eivät ole 7ideasin hallinnoimia. 7ideas ei ole vastuussa näiden palveluiden sisältämistä tiedoista eikä mistään niiden aiheuttamista vaikutuksista.

YLEISTÄ

Portaali pidättää itsellään oikeuden muokata, rajoittaa tai mitätöidä SIVUSTON edellä mainittuja ehtoja tiedotettuaan siitä vähintään 15 päivää etukäteen. Ennakkoilmoitus tulee esiin ponnahdusikkunana sivustolle tultaessa tai KÄYTTÄJÄLLE tiedotetaan ennakkoon ehtojen muokkaamisesta, rajoittamisesta tai mitätöimisestä.

7ideas pidättää itsellään oikeuden koska tahansa ja ilman ennakkovaroitusta kieltää tai poistaa pääsyn portaaliin ja/tai sen palveluihin sellaisilta KÄYTTÄJILTÄ, jotka laiminlyövät näitä yleisiä ehtoja.

Näihin ehtoihin sovelletaan Espanjan lakia. Kaikki ehdoista seuraavat riita-asiat viedään Palma de Mallorcan tuomioistuinten ratkaistaviksi. Poikkeuksellisesti jos vastapuoli on kuluttajaan tai KÄYTTÄJÄÄN verrattavissa, asia voidaan ratkaista kuluttajan lähituomioistuimessa viitaten kuluttajien ja käyttäjien suojasta annetun yleisen lain sekä muiden täydentävien lakien uudelleen laatimisesta 16.11.2007 annettuun Espanjan kuninkaalliseen asetukseen (Real Decreto Legislativo 1/2007).